Jaa artikkeli

Seudullinen yhdyskuntajätelaskenta

14.08.2019 | CircHubs

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää entistä laajempaa ja tehokkaampaa yhdyskuntajätteiden kierrättämistä. EU:n jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteelle on asetettu vuodelle 2025 55 prosentin kierrätystavoite. Vuonna 2030 yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 60 prosenttia ja vuonna 2035 65 prosenttia (Direktiivi 2018/851/EU, 11. artikla). Valtakunnallisen arvion mukaan Suomella on vielä tähän matkaa; vuonna 2017 Suomessa syntyi arviolta 510 kg yhdyskuntajätettä jokaista asukasta kohden ja kierrätysaste oli 41 prosenttia.

Valtakunnallisen yhdyskuntajätetiedon lisäksi tarvitaan mitä suurimmassa määrin myös seudullista tietoa. Kunnat asettavat yhdyskuntajätteen kierrätykselle tavoitteita ja kuntalaiset ovat kiinnostuneita oman seutunsa kierrätysasteesta. Seudullisen kierrätysastelaskennan yhtenäistäminen mahdollistaa alueellisen vertailun ja hyvien käytäntöjen jakamisen. CircHubs-hankkeessa tehtiin selvitys, jonka tavoitteena oli tuottaa menetelmä yhdyskuntajätteen määrän ja kierrätysasteen seudulliseen arviointiin. Laskentamalli edistää alueellisen yhdyskuntajätteen määrän arviointia ja kierrätysastelaskennan tietopohjan luotettavuutta. Se myös yhtenäistää seudullista laskentaa ja lisää kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Laskentamallia pilotoitiin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Oulussa, mutta laskentamallia voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa.

Laskentamallin kehittivät yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, LSJH sekä Kiertokaari Oy. Lisäksi laskennan kehittämisessä oli mukana laaja joukko jätehuollon julkisia ja yksityisiä toimijoita, viranomaisia sekä jätetilastoinnin asiantuntijoita.

Lue koko raportti tästä.

Selvityksessä käytetystä laskentamallista lähetetään KIVOn jäsenjätelaitoksille omat, räätälöidyt laskentamallit omilla aluekohtaisilla lähtötiedoilla. Laskentamallin, josta näkee, miten jätelaitosten laskentamallit on rakennettu, voi ladata tästä: Laskentamalli, tyhjä pohja

Mallista on poistettu aluekohtaiset lähtötiedot, mutta muuten se vastaa rakenteeltaan jätelaitoksille lähetettyjä malleja. Lähtötietojen puuttumisen vuoksi mallilla ei voi laskea yhdyskuntajätteen kierrätysastetta, ellei saa tarvittavia tietoja tuottajayhteisöiltä ja Tilastokeskuksesta.