Jaa artikkeli

SE-romun keräily ja resurssitehokkuus

28.02.2019 | CircHubs

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu pitää sisällään monia ympäristölle ja ihmisille haitallisia aineita, mutta myös monia arvokkaita materiaaleja. Siksi sen keräystä olisi tärkeää entisestään tehostaa ja kehittää.

Koostin tietoa SE-romun keräilystä ja käsittelyn nykytilasta selvityksellä, jonka tarkoituksena oli tuottaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ja 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksen järjestämisestä sekä keräilyn resurssitehokkuudesta. Tavoitteena oli, että työn tuloksia voidaan käyttää hankkeessa hyödyksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noutopalvelun kehittämisessä. Selvitys on tehty aiheesta löytyvää lähdemateriaalia ja tutkimuksia hyödyntäen.

Tekemäni selvityksen mukaan suurin haaste SE-romun keräilyn suhteen on edelleen se, että liian iso osa käytöstä poistetuista SE-laitteista jää ihmisten koteihin pyörimään eikä päädy SE-keräykseen. Keräyksen järjestämistä tulisi kehittää siten, että nykyistä isompi osa kerätyistä SE-laitteista pystyttäisiin ohjaamaan uudelleenkäyttöön materiaalihyödyntämisen sijaan. Oleellista olisi, että nykyistä suurempi osa rikkinäisistä tai muuten käytöstä poistetuista SE-laitteista tulisi kerättyä ja käsiteltyä asianmukaisesti.

Aiempia tutkimuksia SE-romun keräilyn ja käsittelyn ympäristövaikutuksista ei selvityksessä löydetty, mutta SE-romun materiaalikoostumuksen perusteella päädyttiin hyödyntämään tietoa keräysmetallin käsittelyn ympäristövaikutuksista. Varsinaista mittaria, jolla SE-romun keräilyn resurssitehokkuutta ja kannattavuutta voitaisiin arvioida, ei selvityksessä saatu luotua.

Teksti: Anna-Kaisa Kälviäinen, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvitykseen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…