Jaa artikkeli

Realin: Hakkuujätteen ja muun biomassan varastoinnin valvontajärjestelmä

28.02.2022 | CircHubs

Hakkuujätteen keräys sekä käyttö biopolttoaineena energiantuotantoon on suuren mittakaavan toimintaa ja myös iso logistinen ongelma. Vuonna 2020 pelkästään metsähaketta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksilla 7,6 milj. kuutiometriä. Tämä tarkoittaa käytännössä tuhansia rekkakuormia.

Materiaalien kierrätys sekä turpeen ja kivihiilen korvautuminen uusituvilla energianlähteillä lisää puupolttoaineiden lisäksi muiden palavien jätteiden kysyntää. Polttoon kelpaavaa yhdyskuntajätettä kerätään ja lajitellaan jo nyt suuressa mittakaavassa. Yksi merkittävä toimija biomassan käsittelyssä on turkulainen Ekopartnerit Turku Oy. Kyseinen yritys toimi yhtenä pilottikohteena Realin Oy:n kokeilussa. Jätteistä koostuvassa aumassa kemiallinen ja biologinen hidas palaminen kohottaa lämpötilaa, synnyttää hiilidioksidia ja pienentää massan polttoarvoa. Jäteauman lämpötila voi nousta jopa niin korkeaksi, että se syttyy palamaan.

Tavoitteena oli kehittää yksinkertainen ja edullinen siirrettävä anturi erilaisten biomassojen välivarastoinnin valvontaan. Laitteella voidaan valvoa aumojen lämpötilaa ja sen nousutrendejä reaaliajassa. Tiedon perusteella voidaan tehdä ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi ohjata keräyslogistiikkaa siten, että jäte voitaisiin korjata ennen kuin se synnyttää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, menettää polttoarvoaan ja aiheuttaa syttymisvaaran.

Mittaussuureiden reaaliaikainen seuranta on mahdollista Realin Oy:n pilvipalvelun avulla. Palvelussa voidaan seurata lähes minkä tahansa fysikaalisen suureen mittauksia reaaliajassa. Tässä kokeiluhankkeessa seurattiin hakkuujätteen ja biomassan sisälle asennetun lämpötila-anturin mittaustuloksia.

Lataa raportti tästä