Jaa artikkeli

Realin: Hakkuujätteen ja muun biomassan varastoinnin valvontajärjestelmä

28.02.2022 | CircHubs

Hakkuujätteen keräys sekä käyttö biopolttoaineena energiantuotantoon on suuren mittakaavan toimintaa ja myös iso logistinen ongelma. Vuonna 2020 pelkästään metsähaketta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksilla 7,6 milj. kuutiometriä. Tämä tarkoittaa käytännössä tuhansia rekkakuormia.

Materiaalien kierrätys sekä turpeen ja kivihiilen korvautuminen uusituvilla energianlähteillä lisää puupolttoaineiden lisäksi muiden palavien jätteiden kysyntää. Polttoon kelpaavaa yhdyskuntajätettä kerätään ja lajitellaan jo nyt suuressa mittakaavassa. Yksi merkittävä toimija biomassan käsittelyssä on turkulainen Ekopartnerit Turku Oy. Kyseinen yritys toimi yhtenä pilottikohteena Realin Oy:n kokeilussa. Jätteistä koostuvassa aumassa kemiallinen ja biologinen hidas palaminen kohottaa lämpötilaa, synnyttää hiilidioksidia ja pienentää massan polttoarvoa. Jäteauman lämpötila voi nousta jopa niin korkeaksi, että se syttyy palamaan.

Tavoitteena oli kehittää yksinkertainen ja edullinen siirrettävä anturi erilaisten biomassojen välivarastoinnin valvontaan. Laitteella voidaan valvoa aumojen lämpötilaa ja sen nousutrendejä reaaliajassa. Tiedon perusteella voidaan tehdä ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi ohjata keräyslogistiikkaa siten, että jäte voitaisiin korjata ennen kuin se synnyttää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, menettää polttoarvoaan ja aiheuttaa syttymisvaaran.

Mittaussuureiden reaaliaikainen seuranta on mahdollista Realin Oy:n pilvipalvelun avulla. Palvelussa voidaan seurata lähes minkä tahansa fysikaalisen suureen mittauksia reaaliajassa. Tässä kokeiluhankkeessa seurattiin hakkuujätteen ja biomassan sisälle asennetun lämpötila-anturin mittaustuloksia.

Lataa raportti tästä

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Keko Geopolymeerit valmisti Topinpuistoon betonisen ajoesteen mineraalivillasta – geopolymeerituotteen hiilijalanjälki jopa 72 prosenttia pienempi kuin tavallisella betonilla

Keko Geopolymeerit on oululainen yritys, joka tutkii ja kehittää geopolymeeriteknologiaa sekä suunnittelee ja valmistaa geopolymeereistä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Image Wearin kokeilupalveluhankinta työvaatteiden keräykseen ja jatkojalostukseen liittyen on valmistunut

Image Wear toteutti Tampereen Infran ja Encore ympäristöpalveluiden kanssa yhteistyössä kokeilupalveluhankinnan, jonka tuloksista voit lukea…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ilmastoratkaisuja yritysalueille – 6Aika: ILPO hankkeen tuloswebinaarit

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…