Jaa artikkeli

Realin: Hakkuujätteen ja muun biomassan varastoinnin valvontajärjestelmä

28.02.2022 | CircHubs

Hakkuujätteen keräys sekä käyttö biopolttoaineena energiantuotantoon on suuren mittakaavan toimintaa ja myös iso logistinen ongelma. Vuonna 2020 pelkästään metsähaketta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksilla 7,6 milj. kuutiometriä. Tämä tarkoittaa käytännössä tuhansia rekkakuormia.

Materiaalien kierrätys sekä turpeen ja kivihiilen korvautuminen uusituvilla energianlähteillä lisää puupolttoaineiden lisäksi muiden palavien jätteiden kysyntää. Polttoon kelpaavaa yhdyskuntajätettä kerätään ja lajitellaan jo nyt suuressa mittakaavassa. Yksi merkittävä toimija biomassan käsittelyssä on turkulainen Ekopartnerit Turku Oy. Kyseinen yritys toimi yhtenä pilottikohteena Realin Oy:n kokeilussa. Jätteistä koostuvassa aumassa kemiallinen ja biologinen hidas palaminen kohottaa lämpötilaa, synnyttää hiilidioksidia ja pienentää massan polttoarvoa. Jäteauman lämpötila voi nousta jopa niin korkeaksi, että se syttyy palamaan.

Tavoitteena oli kehittää yksinkertainen ja edullinen siirrettävä anturi erilaisten biomassojen välivarastoinnin valvontaan. Laitteella voidaan valvoa aumojen lämpötilaa ja sen nousutrendejä reaaliajassa. Tiedon perusteella voidaan tehdä ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi ohjata keräyslogistiikkaa siten, että jäte voitaisiin korjata ennen kuin se synnyttää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, menettää polttoarvoaan ja aiheuttaa syttymisvaaran.

Mittaussuureiden reaaliaikainen seuranta on mahdollista Realin Oy:n pilvipalvelun avulla. Palvelussa voidaan seurata lähes minkä tahansa fysikaalisen suureen mittauksia reaaliajassa. Tässä kokeiluhankkeessa seurattiin hakkuujätteen ja biomassan sisälle asennetun lämpötila-anturin mittaustuloksia.

Lataa raportti tästä

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…