Jaa artikkeli

Miten kiertotalous voidaan ottaa huomioon rakentamisessa?

28.02.2019 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on kehittää Topinpuiston aluetta tulevaisuuden kiertotalouskeskukseksi. Kiertotalouskeskuksen yhteyteen rakennettavasta vierailukeskuksesta halutaan kiertotalouden alueellinen näyteikkuna. Vierailukeskus toimii Topinpuiston käyntikorttina, ja siellä kiteytyvät alueelliset symbioosit ja kiertotalous yhdessä. Vierailukeskusta pilotoidaan nyt vierailukeskus Kahmarissa Lounais-Suomen Jätehuollon tiloissa.

Koska vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan kiertotalouden näyttelytilana, on kiertotalouden kokonaisvaltainen huomiointi tärkeää. Kiertotalouden mukaisella rakentamisella edistetään kestävää rakentamista, jonka päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan oman alansa pioneerina ja suunnannäyttäjänä muille tahoille kiertotalouden mukaisen rakentamisen osalta.

Tein vuonna 2018 Topinpuistolle selvityksen kiertotalouden mukaisista rakennusmateriaalivalinnoista. Selvitykseen olen koonnut ehdotuksia Topinpuiston vierailukeskukselle kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Selvityksen perusteella ei ole yhtä oikeaa rakennusmuotoa tai -menetelmää, jolla saavutetaan kiertotalouden kannalta paras ratkaisu. Selvityksessä syntynyt materiaalivalintojen etusijajärjestys ohjaa kiertotalouden mukaisiin materiaalivalintoihin rakentamisessa. Myös Joutsenmerkki-rakentaminen antaa selvityksen mukaan hyvän pohjan kiertotalouden mukaiselle rakentamiselle. Selvityksen tulokset pohjautuvat aiheesta kartoitettuun tietoon ja asiantuntijahaastatteluihin.

Jo vierailukeskuksen rakennuksen suunnittelusta lähtien pitäisi huomioida rakennusmateriaalivalintojen koko elinkaari ja materiaalien aiheuttamat ympäristökuormat. Kestävän rakentamisen materiaalivalinnoissa tulee suosia paikallisesti ja vähällä energialla tuotettuja luonnonmateriaaleja, jotka ovat pitkäikäisiä, helposti korjattavia ja kierrätettäviä. Rakennusten ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksilla on suuri rooli kiertotalouden mukaisessa rakentamisessa. Ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmakehään, vesistöön ja maaperään sekä jäte- ja sivuvirrat.

Teksti: Jenna Mäensalo, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvityksen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.