Jaa artikkeli

Miten kiertotalous voidaan ottaa huomioon rakentamisessa?

28.02.2019 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on kehittää Topinpuiston aluetta tulevaisuuden kiertotalouskeskukseksi. Kiertotalouskeskuksen yhteyteen rakennettavasta vierailukeskuksesta halutaan kiertotalouden alueellinen näyteikkuna. Vierailukeskus toimii Topinpuiston käyntikorttina, ja siellä kiteytyvät alueelliset symbioosit ja kiertotalous yhdessä. Vierailukeskusta pilotoidaan nyt vierailukeskus Kahmarissa Lounais-Suomen Jätehuollon tiloissa.

Koska vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan kiertotalouden näyttelytilana, on kiertotalouden kokonaisvaltainen huomiointi tärkeää. Kiertotalouden mukaisella rakentamisella edistetään kestävää rakentamista, jonka päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan oman alansa pioneerina ja suunnannäyttäjänä muille tahoille kiertotalouden mukaisen rakentamisen osalta.

Tein vuonna 2018 Topinpuistolle selvityksen kiertotalouden mukaisista rakennusmateriaalivalinnoista. Selvitykseen olen koonnut ehdotuksia Topinpuiston vierailukeskukselle kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Selvityksen perusteella ei ole yhtä oikeaa rakennusmuotoa tai -menetelmää, jolla saavutetaan kiertotalouden kannalta paras ratkaisu. Selvityksessä syntynyt materiaalivalintojen etusijajärjestys ohjaa kiertotalouden mukaisiin materiaalivalintoihin rakentamisessa. Myös Joutsenmerkki-rakentaminen antaa selvityksen mukaan hyvän pohjan kiertotalouden mukaiselle rakentamiselle. Selvityksen tulokset pohjautuvat aiheesta kartoitettuun tietoon ja asiantuntijahaastatteluihin.

Jo vierailukeskuksen rakennuksen suunnittelusta lähtien pitäisi huomioida rakennusmateriaalivalintojen koko elinkaari ja materiaalien aiheuttamat ympäristökuormat. Kestävän rakentamisen materiaalivalinnoissa tulee suosia paikallisesti ja vähällä energialla tuotettuja luonnonmateriaaleja, jotka ovat pitkäikäisiä, helposti korjattavia ja kierrätettäviä. Rakennusten ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksilla on suuri rooli kiertotalouden mukaisessa rakentamisessa. Ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmakehään, vesistöön ja maaperään sekä jäte- ja sivuvirrat.

Teksti: Jenna Mäensalo, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvityksen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…