Jaa artikkeli

Miten kiertotalous voidaan ottaa huomioon rakentamisessa?

28.02.2019 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tavoitteena on kehittää Topinpuiston aluetta tulevaisuuden kiertotalouskeskukseksi. Kiertotalouskeskuksen yhteyteen rakennettavasta vierailukeskuksesta halutaan kiertotalouden alueellinen näyteikkuna. Vierailukeskus toimii Topinpuiston käyntikorttina, ja siellä kiteytyvät alueelliset symbioosit ja kiertotalous yhdessä. Vierailukeskusta pilotoidaan nyt vierailukeskus Kahmarissa Lounais-Suomen Jätehuollon tiloissa.

Koska vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan kiertotalouden näyttelytilana, on kiertotalouden kokonaisvaltainen huomiointi tärkeää. Kiertotalouden mukaisella rakentamisella edistetään kestävää rakentamista, jonka päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Vierailukeskuksen rakennus tulee toimimaan oman alansa pioneerina ja suunnannäyttäjänä muille tahoille kiertotalouden mukaisen rakentamisen osalta.

Tein vuonna 2018 Topinpuistolle selvityksen kiertotalouden mukaisista rakennusmateriaalivalinnoista. Selvitykseen olen koonnut ehdotuksia Topinpuiston vierailukeskukselle kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Selvityksen perusteella ei ole yhtä oikeaa rakennusmuotoa tai -menetelmää, jolla saavutetaan kiertotalouden kannalta paras ratkaisu. Selvityksessä syntynyt materiaalivalintojen etusijajärjestys ohjaa kiertotalouden mukaisiin materiaalivalintoihin rakentamisessa. Myös Joutsenmerkki-rakentaminen antaa selvityksen mukaan hyvän pohjan kiertotalouden mukaiselle rakentamiselle. Selvityksen tulokset pohjautuvat aiheesta kartoitettuun tietoon ja asiantuntijahaastatteluihin.

Jo vierailukeskuksen rakennuksen suunnittelusta lähtien pitäisi huomioida rakennusmateriaalivalintojen koko elinkaari ja materiaalien aiheuttamat ympäristökuormat. Kestävän rakentamisen materiaalivalinnoissa tulee suosia paikallisesti ja vähällä energialla tuotettuja luonnonmateriaaleja, jotka ovat pitkäikäisiä, helposti korjattavia ja kierrätettäviä. Rakennusten ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksilla on suuri rooli kiertotalouden mukaisessa rakentamisessa. Ympäristövaikutuksia ovat päästöt ilmakehään, vesistöön ja maaperään sekä jäte- ja sivuvirrat.

Teksti: Jenna Mäensalo, Turun ammattikorkeakoulun opiskelija energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvityksen

Tutustu myös opinnäytetyöhöni, joka pohjautuu 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeelle tehdyn selvityksen tuloksiin.


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Keko Geopolymeerit valmisti Topinpuistoon betonisen ajoesteen mineraalivillasta – geopolymeerituotteen hiilijalanjälki jopa 72 prosenttia pienempi kuin tavallisella betonilla

Keko Geopolymeerit on oululainen yritys, joka tutkii ja kehittää geopolymeeriteknologiaa sekä suunnittelee ja valmistaa geopolymeereistä…