Jaa artikkeli

Millaisia mahdollisuuksia jätteeksi päätyvälle eristevillan jatkohyödyntämiselle on?

27.03.2019 | CircHubs

Turun ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija selvitti Ekopartnerit Oy:lle jätteeksi päätyvälle eristevillalle uusiokäyttömahdollisuuksia. Selvitystä tehtiin keväällä 2018. Opiskelija haastatteli kolme keskeistä eristevillan parissa toimivaa suomalaista yritystä. Lisäksi opiskelija etsi tietoa eristevillan tuotannosta, käytöstä ja siitä, miten se nykyään poistuu käytöstä ja hävitetään. Kansainvälisistä opiskelijoista muodostuva tiimi (tutkimuspaja, Researh Hatchery) tutki teemaa kansainvälisestä näkökulmasta.

Selvitysten tulokset koostettiin raporttiin, joka toimitettiin Ekopartnereille.

Tutustu selvitykseen täällä. Dokumenttiin on referoitu lyhyesti selvitysten tulokset.

Lisätietoja: Sonja Lankiniemi / Turun AMK


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.