Jaa artikkeli

Materiaalivirtojen arvoketjujen liiketoimintaan ja yhteistoimintaan vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen

21.02.2022 | CircHubs

Materiaalivirrat ovat paikallisia ja niiden toiminnan kehittäminen edellyttää alueellista toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimijoiden törmäyttämistä (esimerkiksi alueelliset klusterit tai kiertotalousalueet). Kiertotalous ja ilmastotavoitteet edellyttävät resurssiviisautta sekä monitoimijaista kokonaisuutta, jotta materiaalivirrat saadaan mahdollisimman tehokkaasti kiertoon kaikille osapuolille arvoa tuottavalla tavalla

Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikön 6Aika: ILPO-hankkeen osatoteutuksen tutkimus keskittyi ilmastopositiivisten liiketoiminta ja yhteistyömallien kartoittamiseen.

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan erityisesti kahta materiaalivirtaa: betoni- ja tiilimursketta sekä biokaasua ja sen tuottamisessa syntyviä ravinteita. Näitä materiaaleja liikkuu paljon Turussa sijaitsevan kiertotalouskeskus Topinpuiston läpi. Lisäksi ne ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä materiaalivirtoja.

Lataa raportti tästä.