Maarakentamisen kiertotaloustyöpajan tulokset

Kiertotaloudessa syntyvän jätteen määrää pyritään minimoimaan hyödyntämällä tuotteiden materiaalit mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Suomessa mineraalijäte ja maa-aines ovat merkittäviä materiaalivirtoja, minkä takia kiertotalouden kehittäminen maarakentamisessa on tärkeä osa suomalaista kestävää kehitystä. Maarakentamisen ajankohtaiset lakimuutokset sekä tuotteistetut uusiomaa-ainekset ja kierrätysmateriaalit kuten rengasgranulaatti mahdollistavat uusia kiertotalouspohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia toimialalla. Ajankohtaisuutensa ja merkittävyytensä vuoksi valitsimme maarakentaminen kiertotalouden CircHubsin työpaja-aiheeksi Tampereella.

Kokosimme työpajan tulokset alla olevan linkin takaa löytyvään yhteenvetoon. Lue millaisia ratkaisuja maarakentamisen kiertotalouden edistämiseksi tunnistettiin ja miten CircHubs tukee ratkaisujen viemistä käytäntöön!

Maarakentamisen kiertotaloustyöpajan tulokset

Lue seuraavaksi

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]