Jaa artikkeli

Lasin uusiokäyttömahdollisuudet

07.05.2019 | CircHubs

Selvitimme Ekopartnerit Oy:lle lasin uusiokäyttömahdollisuuksia.  Tehtävämme oli löytää oikeat tahot, jotka hyödyntäisivät lasia omassa tuotannossaan tai tuotteissaan. 

Tehtävänämme oli myös:  

  • Tutkia ja vertailla lasin uusiokäyttöä Euroopassa ja maailmalla. 
  • Kuvata, millaiset materiaalivirrat tulevat Ekopartnereille ja miten lasin ”puhtausaste” ja laatu voidaan määrittää uusiokäyttöön. 
  • Miten ja minkälaiset pienemmät ja suuremmat yritykset voivat hyödyntää uusiolasia omassa tuotannossaan. 

Teksti: Kuusi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmasta

Tutustu selvitykseen


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.