Jaa artikkeli

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen energiatase ja tulevaisuuden energiavisiot

29.03.2019 | CircHubs

Turussa Topinojalla sijaitseva kiertotalouskeskus Topinpuisto tarjoaa monelle alan yritykselle tilat ja mahdollisuudet toimia kiertotaloutta edistävällä tavalla. Myös energia-asiat kuuluvat kiertotalouden teemaan, ja Topinpuistolla onkin ajatuksia kehittyä omavaraiseksi energian suhteen tulevaisuudessa. Tätä tavoitetta tukemaan laskin Topinpuiston energiataseen ja pohdin, millaisia ratkaisuja Topinpuistossa voisi olla energiantuotannon suhteen.

Energiataseen laskemiseksi haastattelin vuonna 2018 Topinpuiston yrityksiä. Energiatase pitää sisällään tiedot siitä, kuinka paljon yritykset toisaalta kuluttavat ja toisaalta tuottavat energiaa. Luvut ovat peräisin vuodelta 2017.

Alueen yritysten yhteenlaskettu energiankulutus on 15,5 GWh vuodessa. Energiaa alueella tuottavat yritykset ovat biokaasuyritys Gasum Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. LSJH:n kaatopaikalla muodostuu kaatopaikkakaasua n. 6 GWh. Tuotettu kaasu myydään kaukolämpöverkon käyttöön, ja sillä lämmitetään muun muassa lähialueen teollisuuskiinteistöjä.

Haastatteluista nousi esille, että alueen energiantarve kasvaa tulevaisuudessa, sillä moni yritys aikoo laajentaa toimintaansa. Koska kiertotalouskeskuksen toiminnasta halutaan entistä omavaraisempaa, korostuvat uudet tavat tuottaa energiaa alueen kasvaessa.

Uusiutuvista energioista varteenotettavin vaihtoehto on aurinkopaneelit. Topinpuiston alueella on hyvät tilat suurillekin paneeleille. Erilaiset paneelit mahdollistavat niiden sijoittamisen sekä maan päälle että rakennusten katoille. Paneelit eivät vaadi painavia tai suuria rakennelmia, jolloin rakentaminen esimerkiksi jätepenkan päälle on mahdollista.

Tulevaisuudessa olisi mahdollista ottaa talteen myös sekajätekasojen luovuttama lämpö: lämpöä voisi kerätä kalliobunkkerista, jossa jäte odottaa polttoa. Myös Lounais-Suomen Jätehuollon maksutta vastaanottamaa risujätettä voisi tulevaisuudessa hyödyntää energiana.

Teksti: Markus Kylliäinen, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Turun AMK

Tutustu selvitykseen


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.