Jaa artikkeli

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen energiatase ja tulevaisuuden energiavisiot

29.03.2019 | CircHubs

Turussa Topinojalla sijaitseva kiertotalouskeskus Topinpuisto tarjoaa monelle alan yritykselle tilat ja mahdollisuudet toimia kiertotaloutta edistävällä tavalla. Myös energia-asiat kuuluvat kiertotalouden teemaan, ja Topinpuistolla onkin ajatuksia kehittyä omavaraiseksi energian suhteen tulevaisuudessa. Tätä tavoitetta tukemaan laskin Topinpuiston energiataseen ja pohdin, millaisia ratkaisuja Topinpuistossa voisi olla energiantuotannon suhteen.

Energiataseen laskemiseksi haastattelin vuonna 2018 Topinpuiston yrityksiä. Energiatase pitää sisällään tiedot siitä, kuinka paljon yritykset toisaalta kuluttavat ja toisaalta tuottavat energiaa. Luvut ovat peräisin vuodelta 2017.

Alueen yritysten yhteenlaskettu energiankulutus on 15,5 GWh vuodessa. Energiaa alueella tuottavat yritykset ovat biokaasuyritys Gasum Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. LSJH:n kaatopaikalla muodostuu kaatopaikkakaasua n. 6 GWh. Tuotettu kaasu myydään kaukolämpöverkon käyttöön, ja sillä lämmitetään muun muassa lähialueen teollisuuskiinteistöjä.

Haastatteluista nousi esille, että alueen energiantarve kasvaa tulevaisuudessa, sillä moni yritys aikoo laajentaa toimintaansa. Koska kiertotalouskeskuksen toiminnasta halutaan entistä omavaraisempaa, korostuvat uudet tavat tuottaa energiaa alueen kasvaessa.

Uusiutuvista energioista varteenotettavin vaihtoehto on aurinkopaneelit. Topinpuiston alueella on hyvät tilat suurillekin paneeleille. Erilaiset paneelit mahdollistavat niiden sijoittamisen sekä maan päälle että rakennusten katoille. Paneelit eivät vaadi painavia tai suuria rakennelmia, jolloin rakentaminen esimerkiksi jätepenkan päälle on mahdollista.

Tulevaisuudessa olisi mahdollista ottaa talteen myös sekajätekasojen luovuttama lämpö: lämpöä voisi kerätä kalliobunkkerista, jossa jäte odottaa polttoa. Myös Lounais-Suomen Jätehuollon maksutta vastaanottamaa risujätettä voisi tulevaisuudessa hyödyntää energiana.

Teksti: Markus Kylliäinen, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Turun AMK

Tutustu selvitykseen


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…