Jaa artikkeli

Topinpuiston kiertotalouskeskuksen energiatase ja tulevaisuuden energiavisiot

29.03.2019 | CircHubs

Turussa Topinojalla sijaitseva kiertotalouskeskus Topinpuisto tarjoaa monelle alan yritykselle tilat ja mahdollisuudet toimia kiertotaloutta edistävällä tavalla. Myös energia-asiat kuuluvat kiertotalouden teemaan, ja Topinpuistolla onkin ajatuksia kehittyä omavaraiseksi energian suhteen tulevaisuudessa. Tätä tavoitetta tukemaan laskin Topinpuiston energiataseen ja pohdin, millaisia ratkaisuja Topinpuistossa voisi olla energiantuotannon suhteen.

Energiataseen laskemiseksi haastattelin vuonna 2018 Topinpuiston yrityksiä. Energiatase pitää sisällään tiedot siitä, kuinka paljon yritykset toisaalta kuluttavat ja toisaalta tuottavat energiaa. Luvut ovat peräisin vuodelta 2017.

Alueen yritysten yhteenlaskettu energiankulutus on 15,5 GWh vuodessa. Energiaa alueella tuottavat yritykset ovat biokaasuyritys Gasum Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. LSJH:n kaatopaikalla muodostuu kaatopaikkakaasua n. 6 GWh. Tuotettu kaasu myydään kaukolämpöverkon käyttöön, ja sillä lämmitetään muun muassa lähialueen teollisuuskiinteistöjä.

Haastatteluista nousi esille, että alueen energiantarve kasvaa tulevaisuudessa, sillä moni yritys aikoo laajentaa toimintaansa. Koska kiertotalouskeskuksen toiminnasta halutaan entistä omavaraisempaa, korostuvat uudet tavat tuottaa energiaa alueen kasvaessa.

Uusiutuvista energioista varteenotettavin vaihtoehto on aurinkopaneelit. Topinpuiston alueella on hyvät tilat suurillekin paneeleille. Erilaiset paneelit mahdollistavat niiden sijoittamisen sekä maan päälle että rakennusten katoille. Paneelit eivät vaadi painavia tai suuria rakennelmia, jolloin rakentaminen esimerkiksi jätepenkan päälle on mahdollista.

Tulevaisuudessa olisi mahdollista ottaa talteen myös sekajätekasojen luovuttama lämpö: lämpöä voisi kerätä kalliobunkkerista, jossa jäte odottaa polttoa. Myös Lounais-Suomen Jätehuollon maksutta vastaanottamaa risujätettä voisi tulevaisuudessa hyödyntää energiana.

Teksti: Markus Kylliäinen, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, Turun AMK

Tutustu selvitykseen


Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet osana 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanketta selvityksiä erilaisille yrityksille ja organisaatioille. Tuloksia esitellään tässä sarjassa.

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…