Jaa artikkeli

Kuitusaviliete

05.03.2018 | CircHubs

 

Materiaalikuvaus ja määräarvio

Kuitusaviliete on paperitehtaan jätevedenpuhdistuksessa syntyvää lietettä. Eri paperitehtailta tuleva kuitusaviliete on koostumukseltaan erilaista. Oulun Stora Enso Oyj:n tehtaan jätevedenpuhdistuksen mekaanisessa esiselkeytyksessä syntyy kuitusavilietettä, joka on pääasiassa kalsiumkarbonaattia ja selluloosakuitua. Kuitusavilietteen koostumus on noin 85 % kalsiumkarbonaattia ja 15 % selluloosakuitua. Lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 30 %. (Pöyry 2007.)

Kuitusavilietettä syntyy Oulun Stora Enson paperitehtaalla noin 25 000 tonnia vuodessa. Koko Suomessa vastaavaa määrää on vaikea määrittää koostumuksen vaihdellessa. Muilla kuutoskaupunkialueilla ei kuitenkaan toimi paperitehtaita, joten kuitusaviliete todettiin relevantiksi materiaalivirraksi ainoastaan Oulun seudulla. Kiertokaari on aiemmin hyödyntänyt kuitusavilietettä maarakentamisessa kaatopaikan pohjarakenteen tiivistyskerroksessa korvaamassa neitseellisiä raaka-aineita. Kaatopaikalle lietettä ei ole saanut sijoittaa vuoden 2016 alusta voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen (VNA 331/2013), eikä uusia kaatopaikka-alueita ole enää Oulussa tarvetta rakentaa. Kuitusavilietettä ei toisaalta voi hyödyntää merkittävästi muussa rakentamisessa, kuten teiden reunapenkereissä tai äänivalleissa muun muassa liukoisen nikkelin ja fluorin vuoksi (Pöyry 2007, VNA 403/2009).

 

Innovaatiotarpeet

Kuitusavilietteen suuri määrä, orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto sekä aiemman hyödyntämismenetelmän poistuminen aiheuttavat tarpeen uusille innovaatioille

  • Tarve kehittää uusia käyttökohteita ja käsittelymenetelmiä.
  • Jätteenkäsittelyalueiden rajallinen varastointitila lisää osaltaan paineita lietteen tehokkaalle ja nopealle käsittelylle.
  • Tarve poistaa lietteessä olevien liukoisten aineiden määrää raja-arvojen alapuolelle, sillä tällä hetkellä ne rajoittavat hyödyntämistä maanrakennuksessa

 

Liiketoimintaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka paperintuotannon määrä on vähentynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, tuotettiin sitä silti 10,3 miljoonaa tonnia vuonna 2017 (Metsäteollisuus ry 2018). Määrällisesti kuitusaviliettä tuotetaan jatkossakin paljon Suomessa. Jos tulevaisuudessa löydetään ratkaisuja tarkastelussa esiin nousseisiin innovaatiotarpeisiin, voidaan käsittelyissä syntyviä kustannuksia saada alemmas ja parantaa samalla kuitusavilietteen liiketoimintapotentiaalia.

Lähteet

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista, 331/2013.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta, 403/2009.

Pöyry, 2007. LAANILAN VOIMA OY, STORA ENSO OYJ JA OULUN ENERGIA – VOIMALAITOSTUHKIEN LOPPUSIJOITTAMINEN, YVA-SELOSTUS

Metsäteollisuus ry 2018: PAPERIN JA KARTONGIN TUOTANTO SUOMESSA.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…