Jaa artikkeli

EPS-muovi

05.03.2018 | CircHubs

 

Materiaalikuvaus ja määräarvio

EPS, puhekielessä Styrox, on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuudessa, rakentamisessa sekä pakkausmateriaalina.

EPS-muovipakkaukset luetaan tuottajavastuun alaisiksi muovipakkauksiksi, jotka voidaan lajitella sekalaisten muovipakkausten keräykseen. Keräykseen toimitettavaa EPS-muovia ei kuitenkaan voi tällä hetkellä hyödyntää materiaalina, koska lajitteluprosessissa se murenee helposti. Materiaali on myös erittäin huokoista, minkä vuoksi siihen tarttuu helposti likaa ja nesteitä. EPS-muovi voidaan kuitenkin hyödyntää energiana. Rakentamisessa käytetyt styrox-levyt eivät sen sijaan kuulu tuottajavastuun alaisuuteen. EPS-muovin keräyksestä vastaa Suomen Uusiomuovi Oy.  (Suomen Uusiomuovi Oy 2018.)

Yritystoiminnassa käytetyt ja käytöstä poistuneet EPS-pakkaukset on sen sijaan mahdollista kierrättää, sillä sieltä tuleva materiaali on yleensä tasalaatuista. Kierrätykseen sopivia ovat mm. kalanjalostamoiden pakkaukset, kauppakeskusten ja kodintarvikeliikkeiden pakkaukset sekä valmistavan teollisuuden tuottama EPS-sivuvirta. Laitilassa toimiva PS-Processing Oy kerää yrityksiltä tulevaa EPS-muovia. Kerätyn materiaalin kierrätysaste on n. 95%, loput 5% menee prosessissa hukkaan. Kierrätetystä EPS-muovista tehdään uusiomuovituotteita. PS-Processing Oy toimii suuressa osin Suomea ja käsittelee vuosittain n. 300 tonnia EPS-muovia. Lisäpotentiaalia on rakennuseristeteollisuudessa ja kauppakeskuksissa tai suurissa kauppakeskittymissä yhteensä noin 1000t vuodessa. (Sulo 2017.)

Alueellista tai valtakunnallista tietoa EPS-muovin kokonaismäärästä ei ole. Tällä hetkellä ei ole käytössä erilliskeräystä ja kattavaa hyödyntämisjärjestelmää . Materiaalia kulkeutuu kuntavastuun alaiseen seka- ja polttokelpoiseen jätteeseen, muovinpakkauksien mukana tuottajavastuun alaisille toimijoille sekä yritysten jätteitä vastaanottaville yrityksille.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun Sortti-asemilla vastaanotetaan tonnimääräisesti vain vähän styroksia. Tällä hetkellä se päätyy sekajätteenä energiahyödynnykseen, mutta erikseen keräämistäkin on kokeiltu joitakin vuosia sitten. Tuolloin haasteeksi koettiin sen vaatima suuri tilantarve sekä materiaalin keveydestä johtuva roskaantumisvaikutus asemalla. Mikäli nämä vastaanottoon liittyvät haasteet saataisiin ratkaistua ja materiaalille olisi materiaalihyödyntäjä, ei mitään periaatteellista estettä keräyksen järjestämiselle olisi. (Mäntynen 2018.)

 

Innovaatiotarpeet

EPS-muoviin liittyy seuraavia innovaatiotarpeita:

  • materiaalin alhainen tilavuuspaino ja siihen liittyvät haasteet sekä materiaalin vastaanottajalle (tilantarve, herkästi roskaava) että hyödyntäjälle (kuljetusten optimointi)
  • materiaalia tarjoavien tahojen kartoittaminen ja keräysjärjestelmän kehittäminen
  • materiaalin epäpuhtauksien poistamisen tehostaminen
  • lajitteluprosessin kehittäminen

 

Liiketoimintaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Käytöstä poistetut EPS-eristeet voidaan uudelleenkäytön lisäksi hyödyntää mm. murskaamalla ne rakeiksi ja kierrättämällä takaisin EPS-eristeiden valmistukseen tai käyttämällä rakeita kevytbetonin, kevyttiilien ja muurausharkkojen valmistukseen. (Hoikkala). Styrox-jätteestä voidaan valmistaa myös esimerkiksi routaeristettä (Siri 2012). Tittarellin ym (2016) mukaan kierrätys-EPS:n käyttäminen voi tuoda 25 % taloudelliset säästöt lämmöneristyksen rakentamisessa.

 

Lähteet

Hoikkala, S. Ei päiväystä. Muovit rakentamisessa – EPS- eristeet.

Mäntynen, M. Käyttöpäällikkö, HSY. Henkilökohtainen tiedonanto 3.1.2018.

PS Processing Oy 2017 [luettu 4.12.2017]

Sulo, S. 2017. PS-Processing Oy. Puhelu 14.11.2017.

Siri S. 2012: Asuinkerrostalon purkutyön materiaalivirtaseuranta, Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu.

Suomen Uusiomuovi Oy 2018 [luettu 26.1.2018]

Tittarelli. F., Giosuè. C., Mobili A., di Perna C. & Monosi., S. 2016: Effect of Using Recycled Instead of Virgin EPS in Lightweight Mortars. Procedia Engineering Volume 161, 2016, p. 660-665

ValuAtlas 2017.

 

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…