Jaa artikkeli

EPS-muovi

05.03.2018 | CircHubs

 

Materiaalikuvaus ja määräarvio

EPS, puhekielessä Styrox, on paisutettua polystyreenimuovia (expanded polystyrene), jota käytetään kestävyytensä ja lämmöneristävyytensä ansiosta laajasti rakennusteollisuudessa, rakentamisessa sekä pakkausmateriaalina.

EPS-muovipakkaukset luetaan tuottajavastuun alaisiksi muovipakkauksiksi, jotka voidaan lajitella sekalaisten muovipakkausten keräykseen. Keräykseen toimitettavaa EPS-muovia ei kuitenkaan voi tällä hetkellä hyödyntää materiaalina, koska lajitteluprosessissa se murenee helposti. Materiaali on myös erittäin huokoista, minkä vuoksi siihen tarttuu helposti likaa ja nesteitä. EPS-muovi voidaan kuitenkin hyödyntää energiana. Rakentamisessa käytetyt styrox-levyt eivät sen sijaan kuulu tuottajavastuun alaisuuteen. EPS-muovin keräyksestä vastaa Suomen Uusiomuovi Oy.  (Suomen Uusiomuovi Oy 2018.)

Yritystoiminnassa käytetyt ja käytöstä poistuneet EPS-pakkaukset on sen sijaan mahdollista kierrättää, sillä sieltä tuleva materiaali on yleensä tasalaatuista. Kierrätykseen sopivia ovat mm. kalanjalostamoiden pakkaukset, kauppakeskusten ja kodintarvikeliikkeiden pakkaukset sekä valmistavan teollisuuden tuottama EPS-sivuvirta. Laitilassa toimiva PS-Processing Oy kerää yrityksiltä tulevaa EPS-muovia. Kerätyn materiaalin kierrätysaste on n. 95%, loput 5% menee prosessissa hukkaan. Kierrätetystä EPS-muovista tehdään uusiomuovituotteita. PS-Processing Oy toimii suuressa osin Suomea ja käsittelee vuosittain n. 300 tonnia EPS-muovia. Lisäpotentiaalia on rakennuseristeteollisuudessa ja kauppakeskuksissa tai suurissa kauppakeskittymissä yhteensä noin 1000t vuodessa. (Sulo 2017.)

Alueellista tai valtakunnallista tietoa EPS-muovin kokonaismäärästä ei ole. Tällä hetkellä ei ole käytössä erilliskeräystä ja kattavaa hyödyntämisjärjestelmää . Materiaalia kulkeutuu kuntavastuun alaiseen seka- ja polttokelpoiseen jätteeseen, muovinpakkauksien mukana tuottajavastuun alaisille toimijoille sekä yritysten jätteitä vastaanottaville yrityksille.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun Sortti-asemilla vastaanotetaan tonnimääräisesti vain vähän styroksia. Tällä hetkellä se päätyy sekajätteenä energiahyödynnykseen, mutta erikseen keräämistäkin on kokeiltu joitakin vuosia sitten. Tuolloin haasteeksi koettiin sen vaatima suuri tilantarve sekä materiaalin keveydestä johtuva roskaantumisvaikutus asemalla. Mikäli nämä vastaanottoon liittyvät haasteet saataisiin ratkaistua ja materiaalille olisi materiaalihyödyntäjä, ei mitään periaatteellista estettä keräyksen järjestämiselle olisi. (Mäntynen 2018.)

 

Innovaatiotarpeet

EPS-muoviin liittyy seuraavia innovaatiotarpeita:

  • materiaalin alhainen tilavuuspaino ja siihen liittyvät haasteet sekä materiaalin vastaanottajalle (tilantarve, herkästi roskaava) että hyödyntäjälle (kuljetusten optimointi)
  • materiaalia tarjoavien tahojen kartoittaminen ja keräysjärjestelmän kehittäminen
  • materiaalin epäpuhtauksien poistamisen tehostaminen
  • lajitteluprosessin kehittäminen

 

Liiketoimintaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

Käytöstä poistetut EPS-eristeet voidaan uudelleenkäytön lisäksi hyödyntää mm. murskaamalla ne rakeiksi ja kierrättämällä takaisin EPS-eristeiden valmistukseen tai käyttämällä rakeita kevytbetonin, kevyttiilien ja muurausharkkojen valmistukseen. (Hoikkala). Styrox-jätteestä voidaan valmistaa myös esimerkiksi routaeristettä (Siri 2012). Tittarellin ym (2016) mukaan kierrätys-EPS:n käyttäminen voi tuoda 25 % taloudelliset säästöt lämmöneristyksen rakentamisessa.

 

Lähteet

Hoikkala, S. Ei päiväystä. Muovit rakentamisessa – EPS- eristeet.

Mäntynen, M. Käyttöpäällikkö, HSY. Henkilökohtainen tiedonanto 3.1.2018.

PS Processing Oy 2017 [luettu 4.12.2017]

Sulo, S. 2017. PS-Processing Oy. Puhelu 14.11.2017.

Siri S. 2012: Asuinkerrostalon purkutyön materiaalivirtaseuranta, Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu.

Suomen Uusiomuovi Oy 2018 [luettu 26.1.2018]

Tittarelli. F., Giosuè. C., Mobili A., di Perna C. & Monosi., S. 2016: Effect of Using Recycled Instead of Virgin EPS in Lightweight Mortars. Procedia Engineering Volume 161, 2016, p. 660-665

ValuAtlas 2017.

 

Lue seuraavaksi

Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…