Toiminta

Tarjoamme palveluita muun muassa jätteeksi menevien materiaalivirtojen hyödyntämiskohteiden löytämiseksi, kiertotalouden liiketoiminnan aloittamiseksi sekä verkostojen luomiseksi. Alta löydät aihepiireittäin sinua kiinnostavat mahdollisuudet.

Toteutamme palveluita koko Suomen laajuisesti. Ota yhteyttä hakulomakkeella!

Kiertotalouskeskukset

6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat yritysten pilottialuistoina. Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy jo Helsingistä, Turusta ja Tampereelta - Oulun oma kiertotalouskeskus aloittaa toimintansa vuonna 2020. Helpotamme yritysten kiertotalouden liiketoiminnan aloittamista sekä uusien innovaatioiden testaamista

Uutisia aiheesta
Kiertotalouskeskukset:

Lue lisää

Innovaatiotarpeet

Kiertotalous edellyttää materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisäämistä, mutta onko toiminta liiketoiminnallisesti kannattavaa? Tuotamme tietoa materiaaleista, jotka kaipaavat vielä hyötykäyttöinnovaatioita tai muita, esimerkiksi laatua tai saantoa parantavia ratkaisuja. Arvioimme materiaalien määrä- ja liiketoimintapotentiaaleja kuutoskaupunkialueilla ja pyrimme edistämään kierrätyksen ja uudelleenkäytön arvoketjuihin liittyvää liiketoimintaa yhteistyössä yritysten kanssa. Tietoa kootaan myös uudelleen käyttöön ohjautuvista määristä tiettyjen tuoteryhmien osalta. Toivomme mukaan aktiivisia ja kehittämisintoisia yrityksiä!

Uutisia aiheesta
Innovaatiotarpeet:

Lue lisää

Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Siirtymä lineaarisista liiketoiminnan malleista kiertotalouden joustaviin ja verkostoja vaativiin yhteistyöketjuihin voi olla haastavaa. Tarjoamme palvelua, mikä helpottaa uusien liiketoimintamallien löytämistä ja jalkauttamista.

Uutisia aiheesta
Liiketoimintaa kiertotaloudesta:

Lue lisää

Kaupunkisuunnittelu

Kiertotalouden periaatteet ovat vahvassa roolissa kestävässä ja älykkäässä kaupunkisuunnittelussa.  Kiertotalous ja ympäristöystävälliset ratkaisut on huomioitava sekä kaupunkikehitykseen liittyvissä uusissa kohteissa että vanhojen kohteiden modernisoinnissa. Ne tulee huomioida koko kohteen elinkaaren ajalta - suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja hyötykäyttömahdollisuuksiin asti. Kiertotalouden älykkäät ratkaisut kaupunkikehityksessä voivat liittyä mm. rakentamiseen, jäte- ja vesihuoltoon, energiaan, liikkumiseen, teollisuuden uudistumiseen sekä niihin liittyvään palvelumuotoiluun.

Uutisia aiheesta
Kaupunkisuunnittelu:

Lue lisää