Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle. Uusien ratkaisujen kohdalla on syytä myös arvioida niiden todellisia ilmastovaikutuksia.

Perinteiset arviointimenetelmät on suunniteltu lineaaritalouteen, jossa käsitellään usein suuria määriä syötettä ja tuotetaan siitä yhtä tuotetta. Kiertotaloudessa kattavan elinkaariarvion tekeminen on haasteellisempaa, koska syötteiden laatu vaihtelee ja määrät ovat usein verrattain rajallisia.

Yksinkertaisesti ilmastovaikutuksen arviointia ei voida tehdä nykyisillä ja olemassa olevilla menetelmillä, sillä ne vaativat runsaasti asiantuntijatyötä ja tarkat lähtötiedot. Tarvitaan kiertotalouteen sopivia arviointityökaluja.

ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arviointiin valittiin 4 kohdetta

6Aika: ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arvioinnin kohteiksi valittiin

  • jätteenpoltto
  • tiili- ja betonimurskeen käyttäminen murskeen sijasta
  • bioöljytuotanto kiertotaloussyötteistä
  • ja biomassan biokaasutus.

Valituille prosesseille selvitetään taulukoidut arvot, joita voidaan soveltaa ilmastovaikutusten muutokset arviointiin kiertotalouskeskuksissa. Syötteet valittiin yhteistyössä Topinpuiston kiertotalouskeskuksen, Turun kaupungin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Jätteenpolttoa on paljon tutkittu ja se toimii selvityksessä referenssitapauksena. Hiilidioksidin talteenoton ilmastovaikutus selvitetään. Tiili- ja betonimurskeita on tarjolla suuria määriä ja niiden soveltaminen tarjoaa hyötyjä kivimurskeen käytön vähentyessä.

Bioöljy tarjoaa ilmastopositiivisen vaihtoehdon fossiilisille polttonesteille. Kiertotalous tuottaa jakeita bioöljyn raaka-aineeksi. Hankkeessa on tunnistettu mahdollisiksi syötteiksi biomassa, tekstiilijäte ja muovijäte. Syötteisiin perustuvan bioöljyn saantoa ja laatua tutkitaan kokeiluissa, joissa valituista tuotteista tuotetaan bioöljyä.

Biomassan kaasutusta tehdään jo Gasumin toimesta Topinpuistossa. Se on standarditapa käsitellä biomassoja biokaasun tuottamiseksi. Se toimii hyvin laskentamenetelmän vertailuun, jatkokehitykseen ja vertailuun bioöljyntuotantoon.

Arvioinnin tuloksia julkaistaan myöhemmin circhubs.fi-sivustolla.

Tero Joronen, industry professor, Tampereen yliopisto

*) Environmental impacts of recycled aggregate concrete Impatto ambientale di calcestruzzi con aggregati riciclati F. Faleschini1, M.A. Zanini1, C. Pellegrino1
(13) (PDF) Environmental impacts of recycled aggregate concrete. Available from: https://www.researchgate.net/publication/311517943_Environmental_impacts_of_recycled_aggregate_concrete [accessed Oct 27 2020].

Vincit’s pilot on CO2 emission tracking of purchases now ready – Vincitin kokeilupalveluhankinta CO2-päästöjen jäljittämiseen liittyen valmis

Vincit has been developing and piloting a very interesting app related to CO2 tracking of…

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…

Turun vähähiilisyyttä edistävät kokeilut valittu – mukana Nordic Upstream ja Keko Geopolymeerit

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avasi helmikuussa avoimen kokeilupalveluhankintakierroksen. Etsinnässä oli kiertotalouskeskusten toiminnan ja arvoketjujen vähähiilisiyyttä edistäviä…

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia,…

Tampereen vuoden 2021 ensimmäisen kokeilupalveluhankintakierroksen pilotit valittu!

Saimme avoinna olleeseen avoimeen vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvään kokeilupalveluhankintahakuumme jälleen mahtavan määrän hyviä…

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…