Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupunkien omia toimia, mutta niiden lisäksi tarvitaan mukaan asukkaat ja yritykset. 6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeessa olemme mukana tuomassa yhteiseen ilmastotyöhön yritysten lisäksi yritysalueita ja kiertotalouskeskuksia.

Tampereen ja Vantaan kaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleja vuonna 2030 ja Turun jo vuonna 2029. Hiilineutraalin kaupungin nettopäästöt ovat nolla, mikä tarkoittaa, että alue tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin ilmakehästä voidaan niitä sitoa.

ILPO-hankkeessa autamme yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Ratkaisujen ja yhteistyömallien etsiminen tapahtuu yritysten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä pilottialueilla Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. Yhteistyö voi liittyä arvoketjujen logistisen tiedon avaamiseen tai hallintaan, vähähiilisen logistiikan kehittämiseen, päästöjen kompensointiin, hiilinieluihin sekä päästölaskentamalleihin tai resurssitehokkaisiin liiketoimintamalleihin.

Hyväksi tunnistetuista ratkaisuista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka havaintoja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä Circhubs-verkostoa sekä osana kaupunkien kansainvälisiä ilmastotyöhön keskittyneitä yhteistyöverkostoja.

Käytössämme ovat mm. innovaatioita tulevat kokeilut, tutkimukset ja selvitykset, sparraukset sekä erilaiset työapajat ja tapahtumat. Yhtenä toimintamallina käynnistämme hiilitiekartan luomisen yrityksille ja yritysalueelle. Hiilitiekartta on toimintasuunnitelma, ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Hankkeen tulokset julkaistaan aikanaan mm. sivustomme Tietopankki-osiossa.

Tervetuloa mukaan yhteiseen ilmastotyöhön!

Outi Laikko
outi.laikko@turku.fi
050 5590 799

6Aika: Ilpo Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Hanke toteutetaan osana6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. […]

Webinaari: Kasvua kestävästä liiketoiminnasta 5.11.2020 klo 9-12

Miten kestävyyden huomioiminen voi tukea yrityksen kannattavuutta ja kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten suunnitella liiketoiminnasta kestävää […]

Kaksi kokeilupalveluhankintaa auki Tampereen Infra Oy:n kanssa

Tampereen Infra Oy (https://tampereeninfra.fi/) tuottaa yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalveluja sekä kalusto- ja korjaamopalveluja. Yhtiö […]

Tutkimus kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden mahdollistajana – tapahtuma Turussa 7.10

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan uusien tutkimusaiheiden, yrityslähtöisten harjoitustöiden ja opiskelijatöiden pariin. Yritykset esittävät tapahtumassa omia […]

Tarasteen alueen kokeilu kevennystäyttöjen rakentamiseksi kiertotalousmateriaaleista käynnistyy

Ensimmäinen 6Aika ILPO – ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kokeilupalveluhankinta käynnistyy Tarasteella syksyllä 2020. 6Aika […]

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin […]