ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin asiantuntijat havainnoivat etänä jätepisteen käyttäjiä ja heidän toimintaansa. Tavoitteena on ymmärtää kohdekäyttäjien toimintatapoja ja haasteita syvällisesti. Käyttäjähavainnointi on tyypillisesti vaatinut tutkijoiden matkustamista tutkimuskohteeseen sekä aikataulujen sovittamista tutkijoiden ja tutkittavien kesken. ROK-palvelun avulla pyritään minimoimaan matkustamiseen ja ajankäyttöön liittyvät haasteet.

ED Design on turkulainen pitkän linjan muotoilutoimisto. Tulevaisuuteen tähtäävässä muotoilutyössä tuotteiden ja palvelujen kehittäminen lähtee asiakkaiden ydintarpeiden tunnistamisesta sekä ongelmien lähestymisestä avoimesti, vanhoihin ratkaisuihin takertumatta. Keskiössä on käyttäjien ydintavoitteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen. Niiden perusteella löydetään aidosti uusia innovaatiomahdollisuuksia ja kehitetään niihin tuote- ja palveluratkaisuja. Avainasemassa realistisen käyttäjäymmärryksen saavuttamisessa ovat käyttäjätutkimukset.

Juuri matkustamisen ja resurssihukan minimointi tekee ROK-järjestelmästä erinomaisen ratkaisun vähähiilisyyteen pyrittäessä. ROK sopii hyvin eri alojen käyttäjätutkimuksiin.

ROK-järjestelmää haluttiin pilotoida mahdollisimman monipuolisen ja useiden eri tahojen kanssa tehdyn käyttäjätutkimuksen kautta. Kumppaniksi valikoituneen Turun kaupungin esteettömyysraadin kanssa laadittiin kattava tutkimussuunnitelma kierrätyksen esteettömyyden ja siihen liittyvien haasteiden selvittämiseksi. Joukko esteettömyysraadin jäseniä lupautui mukaan tutkimuksen aikana havainnoitaviksi henkilöiksi.

Mukaan tutkimukseen lähti myös Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka tarjosi RINKI-ekopisteitään tutkimuskohteiksi. Lisäksi mukaan saatiin ED Designin pitkäaikainen asiakas ja yhteistyökumppani Molok Oy, jolle ED Design suunnittelee ja muotoilee syväkeräysastioita. Tukea menetelmän kokeilemiseen saatiin Lounais-Suomen Jätehuollosta (LSJH) osana 6Aika: ILPO-hanketta.

—Tutkimus hyödytti kaikkia osapuolia. Me ED Designilla saimme hiottua ROK-järjestelmämme ja tutkimusprosessimme laajasti eri aloille sovellettavaan kuntoon. Vähähiilisyystavoite saavutettiin, sillä menetelmämme osoittautui etähavainnointiin hyvin soveltuvaksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Samalla yhteistyökumppanimme saivat omaan käyttöönsä erinomaista uutta tietoa, hehkuttaa ED Designin toimitusjohtaja Sami Pyörre.

Vähähiilisesti kohti esteettömyyttä tutkimuspilotin ensisijainen kohderyhmä olivat liikuntarajoitteiset näkö- ja kuulorajoitteiset sekä muut erityisryhmät, jotka käyttävät esteettömyyspalveluja. Tutkimus tehtiin julkisella paikalla, jolloin siihen saivat osallistua kaikki, jotka muutenkin käyttävät RINKI-ekopisteiden palveluja.

Varsinaisen tutkimuksen toteutti Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n osoittama henkilö. ED Designin henkilö seurasi ja valvoi tutkimusta ROK-järjestelmää hyödyntäen etäältä.

Tuloksista hyötyä kaikille yhteistyökumppaneille

Samalla kun ED Design testasi omia järjestelmiään ja prosessejaan saatiin toteutettua käyttäjätutkimus, jonka tuloksia voi hyödyntää kaikki mukaan lähteneet tahot.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n aluepäällikkö Harri Patana kiteyttää tutkimusta oman organisaationsa kautta.

—Tavoitteemme on, että pakkausten lajittelu ja kierrättäminen ovat kaikille kuluttajille mahdollisimman helppoa. Tässä pilotissa näimme konkreettisesti, miten viranomaisten määräykset eivät aina kohtaa vaatimuksia, joita itse edellyttäisimme esteettömyyteen. Lisäksi haluamme luoda ratkaisuja, jotka optimoivat logistiikkaa ja vähentävät päästöjä. Minullakin on jo sähköauto käytössä, Patana toteaa.

—Olemme tuotesuunnittelussa painottaneet jäteasioiden käytettävyyttä. Tässä tutkimuksessa saimme hyvin tietoa käytettävyyden lisäksi jätteen matkasta kodista jätteiden yhteiskeräyspisteille ja jatkokäsittelyyn. Meille onkin tärkeää jatkossa huomioida koko kierrätyksen polku. Käyttäjätutkimuksen raportti muodostui helppolukuiseksi, ja tulemme käyttämään sitä sisäisesti koko organisaatiossamme, kertoo Molok Oy:n tuote- ja markkinointijohtaja Samuli Hellemaa.

Hiiliviisas käyttäjätutkimus

—Pilotissa saimme hiottua laitteistoa ja koko tutkimusprosessia. Käyttäjätutkimukset menivät hyvin tutkimussuunnitelman mukaan, ja saimme hyvää aineistoa sekä kokemusta etätutkimuksen järjestämisestä haasteellisissa olosuhteissa, toteaa ED Designin teollinen muotoilija Mira Piki.

Päästölaskelmat laskettiin RINKI-ekopisteiden sijainteja hyväksi käyttäen. Siten arvioitiin, miten tutkijat olisivat liikkuneet kautta koko Suomen, mikäli tutkimus olisi toteutettu perinteisesti kohteesta kohteeseen matkustaen. Loimme kolme eri käyttäjätutkimusskenaariota, joista kaikissa oli 25 tutkimusta.

Ensimmäinen oli pelkästään Suomessa, toinen Euroopan laajuinen ja lopulta kolmas globaali käyttäjätutkimus. Kattavassa globaalissa tutkimuksessa olisi säästetty yli 16 CO2 ekv.-tonnia, jos olisi hyödynnetty etähavainnointiin perustavaa ROK-järjestelmää. Euroopan laajuisessa tutkimuksessa olisi säästetty 6,6 tonnia ja suppeimmassa käyttäjätutkimuksessa Suomessa 3,0 CO2-ekv.tonnia. Vertailukohtana keskiverto suomalainen kuluttaa vuodessa noin 12 CO2-ekv.tonnia.

—Tietenkin nämä ovat arvioita tutkijoiden liikkumisesta, mutta nyt voimme ymmärtää paremmin, miten paljon voidaan vähentää päästöjä, puhumattakaan siitä miten voimme säästää tutkijoiden aikaa, miettii ED Designin strateginen muotoilija Johanna Liipola.

—ROK-järjestelmän käyttäminen antaa myös sen hyödyn, että näemme käyttäjän tekemisen hänen omasta perspektiivistään. Aina käyttäjä ei osaa sanoittaa omaa tekemistään. Video ja kuva antavat paremman kuvan käytettävyydestä tai tapahtumasta. Saimme pilotista hyvää kokemusta omien prosessien hiomiseen sekä käytännön kokemusta monialaisen tutkimuksen tekemiseen, kertoo Liipola.

Lue lisää

Ed Design

Ed Design: Vähähiilisesti kohti esteettömyyttä

Ohituskaistalla otetaan kesällä vastaan perinnerakentamiseen sopivia osia ja uudelleenkäyttöön sopivaa puutavaraa

Materiaalien uudelleenkäytön edistämiseen tähtäävän Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun Ekotorin yhteisen Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen puitteissa…

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…